Slunkatoč na hradě Točník

Koncert skupin ZVA 12-28; Oswald Schneider a Atlantic Cable.