Zahájení sezony na hradě Točník

Pro děti

Hrad Točník

Oficiální zahájení turistické sezony, odpoledne pro děti divadla, soutěže, rytíři. Od 15.00 přednáška nestora české geologie Zdeňka Kukala sr.  na téma „Geologické zajímavosti Zámeckého kopce“.