omezení provozu na hradě Točník

V důsledku sesutí části zdi je na hradě Točník omezen přístup do některých částí hradu (nelze se dostat do černé kuchyně a oplocené staveniště zasahuje do části 3. nádvoří a horní terasy).